Yoga for Boxers

Practicing yoga has many benefits for physical and mental health. Sports like boxing require a lot of strength and muscle power. Intense boxing training can shorten and bulk the muscle fibers and make you prone to injuries. Yoga ensures, among other things, better concentration, better balance and more flexibility. Yoga can therefore be an important additional training for boxers. The additional practice of yoga can help extend the muscles, improve your concentration and reinforce the balance between strength and flexibility. This blog post explains the benefits of yoga for boxing and provides some yoga exercises for boxers.

“Yoga for Boxers” verder lezen

Starting with Yoga – Sun Salutation A & B

The sun salutation, Surya Namaskar in Sanskrit, is the foundation of every yoga practice. During the sun salutation you determine the rhythm and the mood of your yoga session. All yoga series are an extension and refinement of the movements of the sun salutation.

The sun salutation consists of a series of poses that follow each other in a dynamic flow. Breath and movement go hand in hand. Practicing sun salutation is a good way to start yoga. It warms up the body before you start the asanas (yoga poses).

“Starting with Yoga – Sun Salutation A & B” verder lezen

Loopmeditatie – mindful wandelen

Op een matje zitten, in kleermakerszit, twintig minuten lang,  met de ogen dicht. Deze manier van mediteren is niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig zijn er ook meer actieve vormen van meditatie, waaronder yoga, maar ook loopmeditatie. Vaak zijn we zo verzonken in gedachten of haastig onderweg naar onze bestemming, dat we ons niet bewust zijn van onze omgeving. Door vaker stap voor stap met aandacht te lopen, leer je om meer mindful in het moment te zijn. “Loopmeditatie – mindful wandelen” verder lezen

Beginnen met Yoga – Zonnegroet A & B

English

De zonnegroet, Surya Namaskar in het Sanskriet, is het fundament van elke yoga practice. Tijdens de zonnegroet bepaal je het ritme en de stemming van jouw yogasessie. Alle yoga series zijn een uitbreiding en verfijning van de bewegingen uit de zonnegroet.

De zonnegroet bestaat uit een reeks houdingen die elkaar in een dynamische flow opvolgen. Adem en beweging gaan hierbij hand in hand. Het beoefenen van de zonnegroet is een goede manier om te beginnen met yoga.  Zo warm je het lichaam op voordat je aan de asana’s, yogahoudingen, begint.

“Beginnen met Yoga – Zonnegroet A & B” verder lezen

Pranayama: Over de ademhaling

Wat is Pranayama?

Het woord ‘pranayama’ is, kortweg, Sanskriet voor de adembeheersing. Het bestaat eigenlijk uit twee woorden: (1) prana, de vitale energie achter alle levensactiviteiten, en (2) ayana, controle. Pranayama betekent dus: controle van de vitale levensenergie. We leren onze prana te reguleren door beheersing van onze ademhaling. De ademhaling wordt automatisch gecontroleerd door ons autonoom zenuwstelsel, maar we kunnen deze ook leren te controleren door het beoefenen van pranayama.

“Pranayama: Over de ademhaling” verder lezen

Ashtanga Yoga – Het Achtvoudige Pad

Ashtanga Vinyasa Yoga is afgeleid van de Ashtanga Yoga: een vorm van yoga die bestaat uit vaststaande series van opeenvolgende houdingen (asana’s). De asana’s, de lichamelijke yogaoefeningen, zijn slechts één onderdeel van de Ashtanga Yoga. Ashtanga betekent ‘acht ledematen’ in het Sanskriet, en verwijst naar de acht stappen van het achtvoudige pad van Pantanjali. Deze acht stappen heeft Pantanjali beschreven in de yoga sutra’s en vormen de basis van de Ashtanga Yoga.

“Ashtanga Yoga – Het Achtvoudige Pad” verder lezen